head_bn_element

Цэвэрлэх, үлээх машин

  • Зам цэвэрлэх, үлээх машин

    Зам цэвэрлэх, үлээх машин

    Уг цэвэрлэгээний машин нь замын гадаргуу дээрх тоос шороо, шавар, цементийн зуурмагийг бүрэн арилгахаас гадна барилгын чанарыг сайжруулах боломжтой.Үлээж буй машиныг цэвэрлэсний дараа хучилтын чулуу, бохирдол, хөвөгч тоосыг арилгахад ашигладаг.Зам цэвэрлэгээ, үлээгч машин нь замын тэмдэглэгээний ажилд зайлшгүй шаардлагатай туслах тоног төхөөрөмжийн нэг юм.